การสร้างฟอร์มด้วย WPforms

WordPress มี Plugin สำหรับสร้างฟอร์มในเว็บอยู่หลายตัว หนึ่งใน Plugin ที่มีประสิทธิภาพสูงและสร้างฟอร์มได้ง่ายคือ Plugin ที่ชื่อ WPforms บทความนี้เราจะมาแนะนำคุณถึงการติดตั้ง Plugin WPforms, การสร้างฟอร์ม รวมถึงวิธีการนำฟอร์มไปใช้ในหน้าต่างๆ

การติดตั้ง Plugin WPforms

ทำการดาวน์โหลดปลั๊กอิน WPForms

เข้าไปที่ ปลั๊กอิน > เพิ่มปลั๊กอินใหม่

WPforms

ทำการติดตั้งปลั๊กอิน เเละเปิดใช้งาน

WPforms

การสร้างฟอร์มโดยใช้ Plugin WPforms

ไปที่ WPForms > Add New

WPforms

ใส่ชื่อ Formes จากนั้นเลือก Template (ยกตัวอย่างเลือก Template Simple Contact Formes)

WPforms

ทำการจัด Forms ตามต้องการ

WPforms

ใส่ชื่อ เลือกรูปแบบของ Field เเละเลือกขนาด

WPforms

WPforms

Save Forms

WPforms

การนำ Forms ที่สร้างขึ้น ไปใช้ในหน้าต่างๆ

เมื่อสร้าง Forms สำเร็จเเล้ว ออกมาที่หน้ารวมจะมีเลข Shotcode ที่ต้องนำไปใช้ ตัวอย่าง [id=”3256″]

WPforms

เมื่อทำการสร้างหน้า หากต้องการเรียกใช้่ Forms นำ Shotcode มาวาง

WPforms