วิธีการสมัคร Payment Gateway ของ 2C2P

วิธีการสมัคร Payment Gateway ของ 2C2P

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตสามารถนำไปสู่หลายข้อดีสำหรับร้านค้า ช่วยเพิ่มยอดขายมากมายของลูกค้าอาจเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเนื่องจากมีความสะดวกและสามารถชำระเงินได้ไม่จำกัด ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายของร้านค้าได้

ช่องทางการชำระผ่านบัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินหลักสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ การใช้บริการบัตรเครดิตเป็นวิธีชำระเงินทำให้ร้านค้าสามารถขยายตลาดไปยังลูกค้าออนไลน์ การรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตช่วยลดความเสี่ยงจากการถือเงินสดหรือเช็ค โดยเฉพาะในยอดที่สูง ร้านค้าสามารถประมวลผลการชำระเงินและรับยอดเงินเข้าบัญชีได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ซึ่งการที่เราจะเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนั้น ต้องสมัคร Payment Gateway ก่อนมีวิธีการสมัครดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านลิงค์ : https://qwik-seller.2c2p.com/login

เลือกประเภทขององค์กร

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ตรวจสอบความถูกต้อง

สมัครบริการเสร็จสิ้น ลูกค้าตรวจสอบอีเมล

2. เมื่อทำการสมัครแล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด และเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการอัพโหลด

เอกสารที่ใช้ยืนยันตัวตน

กรณีสมัครในนาม บุคคลธรรมดา/ทะเบียนพาณิชย์

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย (เท่านั้น)
2. เป็นผู้มีอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป
3. เป็นร้านค้าจดทะเบียนการค้าตามกฎหมาย ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
4. ไม่ทำธุรกิจ หรือ ขายสินค้าผิดกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลธรรม หรือมีประวัติทุจริตและไม่ขัดกับนโยบายของบริษัท
5. มีทำเลที่ตั้งในไทย เป็นหลักแหล่งชัดเจน สามารถติดต่อได้
6. ขายสินค้าที่พร้อมจัดส่งและให้บริการที่เหมาะสมแก่การรับชำระด้วยบัตร

เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ
1. ใบเสนอราคา
2. สัญญาข้อตกลงในการใช้บริการ
3. สำเนาหน้า Bank Book (ที่ตรงกับชื่อบัตรประชาชน)
4. สำเนาบัตรประชาชน (ของเจ้าของบัญชี)
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเจ้าของบัญชี)
6. สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์
7. ภาพถ่ายร้าน + ป้ายชื่อ + สินค้า + ตัวอย่าง + เว็บไซต์ + URL + Domain
8. ใบยืนยันการจด domain website (ถ้ามี)
9. นโยบายการยกเลิก/คืนเงิน/คืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า (ที่ระบุอย่างชัดเจน)

กรณีสมัครในนาม บริษัท

คุณสมบัติ

1. เปิดบริษัทมาอย่างน้อย 1 ปี
2. เป็นร้านค้าจดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมาย ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
3. ไม่ทำธุรกิจ หรือ ขายสินค้าผิดกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดศีลธรรม หรือมีประวัติทุจริต และไม่ขัดกับนโยบายของบริษัท
4. มีทำเลที่ตั้งในไทย เป็นหลักแหล่งชัดเจน สามารถติดต่อได้
5. ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
6. ขายสินค้าที่พร้อมจัดส่งและให้บริการที่เหมาะสมแก่การรับชำระด้วยบัตร

เอกสารประกอบ

1. ใบเสนอราคา
2. สัญญาข้อตกลงในการใช้บริการ
3. สำเนาเอกสารหนังสือรับรองบริษัท (DBD)ที่แสดงชื่อของคณะกรรมการและเงินทุนจดทะเบียน (เอกสาร DBD จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามตามเอกสารหนังสือรับรองบริษัท (DBD)
5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามตามเอกสารหนังสือรับรองบริษัท (DBD)
6. สำเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ
7. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)
8. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเข้าบัญชี โดยมีเชื่อเดียวกับบริษัทที่สมัคร
9. สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์
10. สำเนาใบภ.พ.20(ถ้ามี)
11. ใบยืนยันการจด domain website (ถ้ามี)
12. ภาพถ่ายร้าน + ป้ายชื่อ + สินค้า + ตัวอย่าง + เว็บไซต์ + URL + Domain
13. นโยบายการยกเลิก/คืนเงิน/คืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า (ที่ระบุอย่างชัดเจน)
14. เอกสารหรือในอนุญาตประกอบธุรกิจ เช่น เอกสารแสดงลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพ เป็นต้น
“ในกรณีที่แจ้งขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเต็ม (e-Tax Invoice) จำเป็นต้องส่งภพ.20”.

3. คลิกลิงค์ในอีเมลทำการ Login และเปลี่ยน Password ใหม่ จากนั้นให้ไปที่เมนูตั้งค่า เพื่ออัพโหลดเอกสาร

4. รอการอนุมัติทางอีเมล