การตั้งค่าวิธีการชำระเงิน

ไปที่ Woo Commerce > ตั้งค่า > การชำระเงิน

จะเเสดงประเภทของวิธีการชำระเงินให้เลือกค่ะ

การชำระเงินผ่านธนาคาร

เปิดใช้งาน ตั้งชื่อ เเละใส่รายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้นใส่ข้อมูลธนาคาร