การสมัคร SMTP ของ Breavo และการนำมาใช้ในเว็บ

การสมัคร SMTP มีความจำเป็น หากคุณมีการส่งอีเมลออกจากเว็บไซต์  โดยการใช้บริการ SMTP เป็นบริการที่ช่วยให้เมลออกจากเว็บไซต์และไม่ลง Spam

Brevo.com เป็นเว็บที่ให้บริการ SMTP ที่คนนิยมสมัครกันมาก และส่งได้เยอะ (ส่งฟรีเดือนละ 6,000 ฉบับ) การสมัครใช้บริการ Brevo มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีการสัมคร Brevo

1.สมัครที่ https://www.brevo.com

2. Sign Up Free

การสมัคร SMTPการสมัคร SMTP

3. ทำการกรอกอีเมล เเละรหัสผ่าน จากนั้น Create an account

การสมัคร SMTP

4. เข้าไปที่ อีเมลที่ทำการใช้ Create account เพื่อเช็คอีเมล

5. จากนั้น Confirm my email address

การสมัคร SMTP

เมื่อ Confirm email เรียบร้อยเเล้ว เว็บจะขึ้นให้กรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ รายละเอียด เว็บไซต์ ที่อยู่เกี่ยวกับข้อมูลบริษัท ทำการกรอกข้อมูล เเละ Next

การสมัคร SMTP

จนถึงหน้าที่ต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อ Verify

การสมัคร SMTP

เมื่อใส่รหัส Verify เเล้ว ถือว่าการสมัครใช้งานเรียบร้อยเเล้ว จากนั้นคลิ๊กเลือก บริษัท > SMTP & API

การสมัคร SMTP

จะเเสดงข้อมูลที่ต้องใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์

การสมัคร SMTP

วิธีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์

Magento 2

การเชื่อมต่อ SMTP ของ Magento 2 สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ Stores > Configuration

การสมัคร SMTP

2. General > Store Email Addresses จากนั้นกรอกอีเมลที่ใช้ในการ login SMTP

การสมัคร SMTP

จากนั้นทำการตั้งค่า SMTP

1. ไปที่ Stores > Configuration

การสมัคร SMTP

2. ไปที่ SMTP Setting > General Configuration > เลือก Enable Magetop SMTP เป็น Yes

การสมัคร SMTP

3. เลื่อนลงมาที่เเถบ SMTP Configuration Options จะใช้ข้อมูลจาก SMTP & API ในบัญชี Seniblue ในการกรอกข้อมูล

1. SMTP Server > ช่อง Host
2. Port > ช่อง Port
3. Login > ช่อง Username
4. Master Password > ช่อง Password
5. Authentication > เลือก Login
6. Send Test Email ใช้ในการทดสอบว่าการตั้งค่าเชื่อมต่อสำเร็จหรือไม่ โดยจะใช้อีเมลในการทดสอบ (อีเมลต้องไม่ใช่อีเมลเดียวกันที่ใช้ในการเชื่อมต่อ SMTP) จากนั้น Test Now

การสมัคร SMTP

การสมัคร SMTP

4. หากหน้าจอเเสดง Success ดังภาพ เเละอีเมลถูกส่งเข้ามาในอีเมลที่ใช้ test ถือว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ

การสมัคร SMTP

WordPress WooCommerce

การเชื่อมต่อ SMTP ของ WordPress WooCommerce สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ติดตั้งปลั๊กอิน SMTP

plugin > New > ค้นหา SMTP > ทำการ install และ Active

การสมัคร SMTP

2. จากนั้นไปที่ WP MAil SMTP > Setting

การสมัคร SMTP

3. เลือกเเถบ General

การสมัคร SMTP

4. ใส่ข้อมูล อีเมลในช่อง From email > อีเมลที่ใช้ในการ login Seniblue

การสมัคร SMTP
การสมัคร SMTP

5. ใส่ข้อมูล From Name > ชื่อเว็บ
เลือก Mailer เป็น Seniblue หากเป็นเวอร์ชั่นใหม่จะเป็น Brevo

การสมัคร SMTP

6. ใส่ข้อมูล API Key โดยใช้ข้อมูลจากบัญชี Seniblue เเละใส่ Sending Domain > ชื่อเว็บ จากนั้น Save Settings

วิธีการ ใช้ข้อมูล API Key
1. เข้าไปที่เเถบ API Key
2. Generate a new SMTP key
3. ใส่ชื่อเว็บ จากนั้น Generate
4. จากนั้น copy เเละกด ok

การสมัคร SMTP
การสมัคร SMTP
การสมัคร SMTP
การสมัคร SMTP

7. จากนั้นมาที่เเถบ Email Test

การสมัคร SMTP

8. ใส่อีเมลที่ต้องการ test (ต้องเป็นอีเมลอื่นที่ไม่ใช้ในการสมัคร Seniblue ) จากนั้น Send email

การสมัคร SMTP

9. เมื่อเว็บเเสดงหน้าจอ Success เเละอีเมลถูกส่งเข้ามาในอีเมลที่ใช้ test ถือว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ

การสมัคร SMTP