การตั้งค่าระบบเบื้องต้น

เข้าไปที่ ตั้งค่า > ทั่วไป

ใส่ข้อมูลที่จำเป็น

การตั้งค่า Woo Commerce

Woo Commerce > ตั้งค่า

ใส่ข้อมูลที่อยู่เเละ สถานที่ขาย

ตั้งค่าสกุลเงิน