การสร้างหน้าโดยการใช้งาน Ux builder ใน WordPress

UX Builder เป็น Plugin ที่ช่วยในการจัดหน้าใน WordPress

การสร้างหน้าโดยการใช้ Ux builder เป็นการสร้างหน้าได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งาน UX Builder มีการใช้งานโดยการลากองค์ประกอบต่างๆ ไปวางในพื้นที่ที่ต้องการบนหน้าเว็บได้โดยมีวิธีการดังนี้

ไปที่ Pages > Add New

Ux builder

1. ใส่ชื่อหน้า
2. จากนั้น Publis เพื่อสร้าง url
3. สร้าง url
4. เลือก Ux builder

Ux builder

โดยการสร้างหน้า โดยใช้ Ux builder จะสามารถทำได้ 2 วิธี

1. +Add elementer

2. ใช้ template

Ux builder

โดยการใช้ Ux builder นี้จะยกตัวอย่างการใช้ +Add elementer

คลิ๊ก +Add elementer จากนั้นจะมี elementer ขึ้นมาให้เลือกใช้โดยจะสามารถค้นหา elementer ที่ต้องการใช้ได้

Ux builder

อันดับเเรกต้องทำการเลือกเค้าโครง ว่าต้องการใช้เเบบไหน

เค้าโครง

Row

คือ เค้าโครงที่สามารถเเบ่งเป็นคอลั่มตามความต้องการการใช้งานได้ โดยจะมีรูปเเบบต่างๆให้เลือก

Ux builder
Ux builder

Section

คือ เค้าโครงที่สามารถใช้เป็น 2 หรือ 3 คอลั่ม โดยรูปเเบบจะเเตกต่างจาก Row ตรงส่วนที่สามารถเลือกใช้เเล้วจะมี template สามารถใส่พื้นหลังได้ ใส่ text เเละ รูปภาพได้ตามต้องการ

Ux builder
Ux builder

Slider

คือ เค้าโครงที่สามารถจัดรูปเเบบให้สามารถสไลด์ได้ โดยจะสามารถใส่เป็นรูปภาพ เเบนเนอร์ โลโก้ Section เละมีรูปเเบบให้เลือกอีกหลากหลาย

Ux builder
Ux builder

Grid

คือ เค้าโครงที่สามารถจัดรูปเเบบเเถวเเละคอลั่มที่เเตกต่างกัน สามาราถเลือกใช้ได้หลายรูปเเบบเเละยังตั้งสัดส่วนได้ตามต้องการ

Ux builder
Ux builder

Page Header

คือ เค้าโครงที่ที่เป็นหัวข้อเรื่อง

Ux builder
Ux builder

Widget Area

คือ เค้าโครงที่ทำงานร่วมกับ Widget สามารถเลือก Widget ที่ต้องการนำมาเเสดงได้ โดยวิธีการใช้งานสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในการใช้งาน Widget ใน WordPress

Ux builder
Ux builder

จากนั้นเพิ่ม เนื้อหา รูปภาพ ตามความต้องการโดยจะมีรูปเเบบที่หลากหลายให้เลือกใช้งานในการสร้างหน้าต่างๆ เช่น การสร้างสไลด์บนหน้าเว็บ การสร้างเเบนเนอร์ รีวิว ข่าวสารเเละบทความ การเรียกสินค้ามาเเสดงหน้าเว็บ หรืออื่นๆตามความต้องการของผู้ใช้งาน