การติดตั้ง WordPress Plugins

ไปที่เมนู ปลั๊กอินที่เมนูการจัดการด้านซ้ายมือ จากนั้นคลิกที่เมนู เพิ่มปลั๊กอินใหม่

ค้นหาปลั๊กอิน > ติดตั้งปลั๊กอิน > เปิดใช้งาน

และปลั๊กอินที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ก็จะปรากฏอยู่ที่เมนูการจัดการด้านซ้ายมือ

หากมีโฟลเดอร์ plugin ที่ดาวน์โหลดมาจาก website ให้คลิกที่ อัพโหลดปลั๊กอิน

จะปรากฏหน้าจอดังนี้ จากนั้นทำการอัพโหลดไฟล์ปลั๊กอินของเราได้เลย (จะต้องเป็นไฟล์ .zip เท่านั้น)